Βιομηχανικά Έργα


 



Βιοτεχνία | Παραμυθιά Θεσπρωτίας




Βιοτεχνία Υαλοπινάκων




Εργοστάσιο Επίπλων | Ναύπακτο








Εργοστάσιο Χρωμάτων | Αιτωλικό




Εργοστάσιο Γύψου | Αιτωλικό




Επεξεργασία Υαλοπινάκων | Ναύπακτος