Οικοδομικές Άδειες


 

Οι διαδικασίες αυτές παίρνουν αρκετό χρόνο και χρειάζονται αρκετά δικαιολογητικά για να εκδοθούν, η εταιρεία μας αναλαμβάνει την μελέτη και τη διεκπεραίωση της οικοδομικής άδεις για κάθε τεχνικό έργο.

Αναλαμβάνουμε:

• Συγκροτήματα κατοικιών, μονοκατοικίες, οικοδομές
• Βιομηχανικά και επαγγελματικά κτίρια
• Γεωργοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις
• Ξενοδοχειακές μονάδες – τουριστικές εγκαταστάσεις
• Κτίρια γραφείων
• Εμπορικά κέντρα
• Εκπαιδευτικά κτίρια
• Υπέργεια και υπόγεια γκαράζ
• Αθλητικές εγκαταστάσεις
• Εγκαταστάσεις – πάρκα αναψυχής
• Προσθήκη καθ΄ύψος
• Προσθήκη κατ΄επέκταση
• Αλλαγή χρήσης
• Εσωτερικές διαρρυθμίσεις
• Εργασίες μικρής κλίμακας
• Νομιμοποιήσεις – Τακτοποίηση ημιυπαιθρίων χώρων (Ρυθμίσεις βάσει Ν.3843/2010)
• Κατεδάφιση

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά έκδοσης είναι:

• Αίτηση του ιδιοκτήτη (συμπλήρωση ειδικού εντύπου)
• Δήλωση του ιδιοκτήτη για την ανάθεση μελέτης και επίβλεψης των οικοδομικών εργασιών.
• Δήλωση ανάληψης της μελέτης και της επίβλεψης του έργου από τον μηχανικό.
• Προϋπολογισμός του έργου και υπολογισμός αμοιβής των μελετών.
• Γραμμάτιο κατάθεσης της αμοιβής μελετών στην Εθνική Τράπεζα.
• Φορολογική ενημερότητα του ιδιοκτήτη.
• Βεβαίωση του υψομέτρου του πεζοδρομίου από το Δήμο ή την Κοινότητα.
• Τεχνική έκθεση για τον καθαρισμό της οικοδομικής γραμμής ή διάγραμμα εφαρμογής.
• Άδειες υπαρχόντων κτισμάτων στο οικόπεδο.
• Στατιστικό δελτίο οικοδομικής δραστηριότητας.
• Βεβαίωση ΤΣΜΕΔΕ και ΤΕΕ για την εξόφληση των εισφορών από τον μηχανικό.
• Για την υποβολή του φακέλου απαιτείται η εγγραφή του μηχανικού στο αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο.

Η Μεταλλοδομή Ι.Χουλιαράς & ΣΙΑ Ο.Ε μπορεί να αναλάβει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την σωστή και γρήγορη έκδοση της οικοδομικής σας άδειας. Επικοινωνήστε μαζί μας.