Σύμμεικτες Κατασκευές


 


Οι σύμμεικτες κατασκευές παντρεύουν μοντέρνα με κλασικά υλικά, όπως τις ρητίνες και τις συνθετικές πολυστερίνες με το σίδερο και το τσιμέντο.

Σε τέτοιες κατασκευές είναι απαραίτητη μία βάση θεμελίωσης από οπλισμένο σκυρόδεμα . Πάνω σ’αυτή τη βάση θα τοποθετηθεί ο μεταλλικός σκελετός που θα αποτελείται από κολώνες και δοκάρια. Οι πλάκες θα κατασκευαστούν από τραπεζοειδή λαμαρίνα ( μεταλλότυπο ) που τοποθετείται πάνω στο μεταλλικό σκελετό και ακολούθως οπλίζεται με πλέγμα και πάνω του χυτεύεται σκυρόδεμα. Ο μεταλλότυπος τοποθετείται αντί για το παραδοσιακό πέτσωμα.
Εάν υπάρχει υπόγειο, κι αυτό επίσης θα πρέπει να κατασκευαστεί από επί τόπου χυτό σκυρόδεμα.

Οι εξωτερικοί τοίχοι κατασκευάζονται από πάνελ διογκωμένης πολυστερίνης με πλέγμα 25 mm ή τσιμεντοσανίδα και θερμοπρόσοψη.

Οι εσωτερικοί τοίχοι κατασκευάζονται από πάνελ διογκωμένης πολυστερίνης με πλέγμα πάχους 10 mm ή διπλή γυψοσανίδα.

Όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή των τοίχων αυτοί επενδύονται με ειδικό σοβά , που προστατεύει άριστα το σπίτι χάρη στην τεχνολογικά προηγμένη χημική σύνθεση του.

Τέλος, το μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι μειώνουν το κόστος κατασκευής, παρά τα πολλά πλεονεκτήματα τους και τα σύγχρονα υλικά που χρησιμοποιούνται σε αυτές.

Πρόκειται για μία γρήγορη κατασκευή η οποία παραδίδεται πάντα στην ώρα της και σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των 5 μηνών ανεξαρτήτως τετραγωνικών.

– Τα πλεονεκτήματα έναντι συμβατικής κατασκευής είναι:
-Αντισεισμική θωράκιση λόγω χαλύβδινων υποστυλωμάτων και δοκών
-Υψηλές προδιαγραφές κατασκευής διότι τα μέλη του φέροντα οργανισμού είναι προϊόντα βιομηχανικής παραγωγής
-Ελευθερία αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και συνεπώς δυνατότητα δημιουργίας μεγάλων ενιαίων χώρων χωρίς υποστυλώματα ενδιάμεσα
-Ενδείκνυται για την κατασκευή πολυώροφων κτιρίων
-Ευνοεί την επέκταση καθ’ ύψος λόγω μικρότερου φορτίου
-Ταχύτερος χρόνος παράδοσης, σχεδόν κατά το ήμισυ της συμβατικής
-Μειωμένο κόστος ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ
-Χαμηλότερο κόστος θεμελίωσης
-Προτείνεται διεθνώς σε σεισμογενείς περιοχές όπως η χώρα μας
-Εύκολη αποκατάσταση ζημιών