Αγροτικά - Κτηνοτροφικά Έργα


 Ποιμνιοστάσιο Πλάτους 24 μέτρα & μήκος 45 μέτρα
Ποιμνιοστάσιο Πλάτους 12 μέτρα & μήκος 25 μέτρα
Κτίριο αποθήκευσης βρώσιμης ελιάς 2
Κτίριο αποθήκευσης βρώσιμης ελιάς & άλλων προϊόντων
Κτίριο αποθήκευσης βρώσιμης ελιάς
Αγροτική εγκατάσταση αποθήκευσης & αποξήρανσης ρυζιού
Αγροτική Αποθήκη Γενικής Χρήσης
Αγροτική Αποθήκη | Γαλατά
Αγροτική Αποθήκη | Κατοχή 2
Αγροτική Αποθήκη | Κατοχή