Βιομηχανικά Έργα


 Βιοτεχνία | Παραμυθιά Θεσπρωτίας
Βιοτεχνία Υαλοπινάκων
Εργοστάσιο Επίπλων | Ναύπακτο
Εργοστάσιο Χρωμάτων | Αιτωλικό
Εργοστάσιο Γύψου | Αιτωλικό
Επεξεργασία Υαλοπινάκων | Ναύπακτος