Κατοικίες - Πολυώροφα


 Σπίτι με πάνελ
Εξοχική κατοικία - Μεζονέτα (Μεγάλη χώρα Αγρινίου)
Διώροφη κατοικία επιφάνειας 145m2 (Ιωάννινα)
Ανακατασκευή πετρόχτιστου κτιρίου με μεταλλικό φερόν οργανισμό (Ξενώνας Παναιτώλιο)
Κατοικία | Αιτωλικό
Κατοικία | Νεοχώρι
Κατοικία | Αιτωλικό
Κατοικία | Μεσσολόγγι
Κατοικία | Γουριά
Κατοικία | Κατοχή Μεσσολογγίου