Υγειονομικά Κτίρια


 Ωριμαντήριο σε τυροκομείο  (Χαλίκη Αιτωλικού)
Τυροκομείο Δελφοί ΕΠ (Αγ. Θωμάς Μεσολογγίου)
Συσκευαστήριο αυγοτάραχου - Στέφος
Ορυζόμυλοι Νεοχωρίου (Ανακατασκευή)
Κότσαρης Στέλιος εργαστήριο αυγοτάραχου (Μεσολόγγι)
Ελαιοτριβείο & τυποποίηση ελαιολάδου
Ανακατασκευή Ελαιοτριβείο  (Αγ. Θωμάς Μεσολογγίου)
Συσκευαστήριο Αυγοταράχου | Αιτωλικό
Ελαιοτριβείο | Ζευγαράκι
Συσκευαστήριο Σπαραγιών | Κατοχή Μεσσολογίου
Σφαγεία | Αστακός
Ελαιοτριβείο | Αιτωλικό